Projektowanie architektoniczne jest wiodącą działalnością mojego biura.  Architektura  jako sztuka kształtowania przestrzeni,  stawia przed nami  wyzwania  ale daje wiele satysfakcji realizując projekty w  szerokim   zakresie   potrzeb klientów.  Podejmujemy wyzwania realizacji  projektów o różnym stopniu komplikacji  i skali.  Prowadzimy analizę możliwości inwestycyjnych dla zakładanych  lokalizacji na podstawie  dokumentów formalno – prawnych oraz istniejącego  prawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

ARCHITEKTURA

Mieszkalna

Realizujemy projekty budynków mieszkalnych  jedno i wielorodzinnych.

Użyteczności publicznej

W tym zakresie zajmujemy się projektami obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych i sakralnych .

Wnętrza

Wnętrza są uzupełnieniem i naturalną konsekwencją projektów kubaturowych. Realizujemy projekty wnętrz  dla obiektów przez siebie projektowanych oraz obiektów zleconych